Pozdrav XVI. Všesokolskému sletu

Sokol-Litovel.cz » Pozdrav XVI. Všesokolskému sletu

V letošním jubilejním roce se schází dvě velmi významné události – 100. výročí založení ČSR a XVI. Všesokolský slet. Naše tělocvičná jednota se aktivně zapojuje do těchto akcí a oslav ať už pořádáním okrskového kola Všesokolského sletu, nebo i kulturními akcemi k výročí založení republiky.

Okrskové kolo sletu proběhlo 26. května za hojné účasti diváků i samotných cvičenců na sokolovně v Litovli. Slet byl zahájen zpěvem státní hymny v podání členky dramatického odboru Sokola Barbory Antonové, následovaly zdravice starosty města a starosty jednoty. Jednotlivá vystoupení zahájila skladba Méďové – cvičení litovelských rodičů s dětmi pod vedením Martiny Popelkové. Mezi jednotlivá sletová cvičení byla vložena vystoupení Taneční skupiny Kaster, která je organizována pod DDM Litovel a zaměřuje se na styl disco dance, Studia orientálních tanců Aysun a litovelských mažoretek Linetbells. Druhým sokolským vystoupením byla skladba Noty, roztomilé vystoupení předškolních dětí se svými učitelkami ze Štěpánova. Následovala dynamická skladba dorostenců a mužů nazvaná Borci, kterou předvedli velmi vnímavému publiku sokolové z Náměště na Hané a Vilémova. Závěrečná monumentální skladba žen Cesta byla opravdovým vyvrcholením sletu. Pod vedením Vlasty Machalové a Ilony Jančí ji nacvičily litovelské ženy. Ty nás reprezentují, stejně jako rodiče s dětmi, i na župním sletu v Olomouci, krajském sletu v Přerově a vyvrcholením jako vždy bývá sletový týden v Praze počátkem prázdnin.

Dlužno podotknout, že náš slet byl uspořádán za výrazné finanční pomoci města Litovel, za což vyslovujeme velké díky!

Vyvrcholením oslav 100. výročí ČSR bude ze sokolského pohledu – a tím se zapojujeme do celkového rámce oslav ve městě – křest výpravné publikace mapující historii litovelského Sokola, kterou napsal mladý historik Petr Zajíček. Kniha nese název Sokol Litovel – historie a současnost a slavnostní křest se odehraje 24. 10. v litovelském Muzeu. Kniha mapující dějiny litovelského Sokola a jeho osobností na pozadí tzv. velkých dějin je splacením našeho dluhu předchozím generacím sokolů z Litovle! Vždyť Sokol v Litovli má velkou tradici, vznikl už v roce 1874, rozvíjel se velice dynamicky až do války a jednotě se daří i po obnově v roce 1991, v současné době má 234 členů všech věkových kategorií, kteří cvičí a sportují v oddílech žen, jógy, pilates, oddíle kondiční kulturistiky, tenisu, badmintonu a litovelský sokolský divadelní soubor je pojem bezesporu nadregionální. K divadlu se vztahuje i další díl oslav – 27. 10. se na sokolovně odehraje světová premiéra autorské hry Michala Schmalze o zamotaných dějinách 20. století na malém městě nazvaná SOKL. Srdečně zveme na obě kulturní a společenské akce celou litovelskou obec!

Mirko Spurník, starosta

Kontakt

Tělocvičná jednota SOKOL Litovel
Opletalova 341/2
784 01 Litovel
Mapa