Vychází nová kniha o dějinách Sokola Litovel

Sokol-Litovel.cz » Vychází nová kniha o dějinách Sokola Litovel

Členové litovelského Sokola se v roce 2016 rozhodli k zásadnímu počinu, i pod vlivem blížícího se výročí vzniku ČSR, a to zpracování dějin tohoto sportovního, společenského a kulturního hnutí v našem městě. Výbor Sokola oslovil mladého historika Petra Zajíčka, rodáka z Červenky a absolventa Gymnázia Jana Opletala, tedy autora se silnými vazbami na Litovel. Kniha nese název Sokol Litovel – historie a současnost a slavnostní křest se odehraje 24. 10. v litovelském Muzeu.

Kniha mapující dějiny litovelského Sokola a jeho osobností na pozadí tzv. velkých dějin je splacením našeho dluhu předchozím generacím sokolů z Litovle. Sokol v Litovli je organizace s opravdu zavazující tradicí, vznikla už v roce 1874 a v současné době má 234 členů všech věkových kategorií.

Kniha vznikala poctivým sběrem materiálů v průběhu několika let, je velmi čtivě a faktograficky zpracována, vybavena poznámkovým aparátem a s bohatým fotografickým doprovodem. Je lektorována PhDr. Davidem Papajíkem, PhD., profesorem olomoucké univerzity, Mgr. Robertem Najmanem z Muzea Litovel a o publikaci se velmi zasloužil i PhDr. Vítězslav Kollmann, který se výrazně podepsal na zajištění a výběru fotografické dokumentace. Dlužno podotknout, že vydání knihy finančně podpořilo – vedle zadavatele Sokola Litovel - i město Litovel a PhDr. Kollmann.

Publikaci můžete zakoupit v knihkupectví Atlas p. Lindušky, TIC Litovel a Muzeu Litovel.

Mirko Spurník, starosta

Sokol Litovel - historie a současnost

Kontakt

Tělocvičná jednota SOKOL Litovel
Opletalova 341/2
784 01 Litovel
Mapa