Obnovení Sokola Litovel

Sokol-Litovel.cz » O nás » Historie

Se změnou společenského a politického života v 90. letech se probudil i duch sokolských tradic a sokolské historie. Skupina členů, kteří ještě pamatovali předválečnou a poválečnou éru, se rozhodla obnovit litovelskou sokolskou jednotu a získat zpět i areál Sokolovny, který v té době spravoval jiný sportovní subjekt.

Ke znovuobnovení jednoty došlo 20. 6. 1991 a iniciátory byli členové prozatímního výboru Mirko Spurník nejst. jako starosta, František Procházka - náčelník, Miroslav Kuchař jako vzdělavatel, Ing. Miloš Zbořil jako ekonom, Dagmar Pospíšilová účetní a Lubomír Černý jako jednatel. Jednota vstoupila do ČOS jako člen Župy Olomoucké - Smrčkovy.

Hned od počátku bylo ústřední snahou výboru získat - resp. vysoudit - areál sokolovny, což se podařilo až od 1. 11. 1997. V té době ovšem jednota převzala sokolovnu v tristním stavu těsně po povodni století. A to po povodni přírodní i té společenské.

Výbor si vytkl několik priorit:

Po převzetí majetku byl stávající výbor rozšířen o Vlastu Machalovou - náčelnici, Zbyňka Mlčocha, Jana Popeláře, později o bratry Elgnera, Kabelíka a sestru Machačovou. Začalo postupné naplňování vytčeného programu. Je s podivem, co všechno tahle věrná garda dokázala:

Ochotnické divadlo zahájilo v roce 1999 svoji činnost hrou Daskabáty, hříšná ves a poté už následovaly další a další premiéry v rychlém sledu: Drobínek, Slaměný klobouk, až k dnešním autorským hrám Michala Schmalze. Finančních zdrojů bylo málo, ale i v té těžké době byli významnými donátory jak město Litovel, tak i Župa Olomoucká - Smrčkova. Například od města jsme v roce 1999 dostali 250 tis. a od Župy 100 tis. Kč. Formovala se nově sokolská činnost, naše jednota byla vždy aktivní, například při organizaci sletů v roce 2000, 2006 nebo 2012, byla sletová skladba žen vždy nejvíce početně obsazenou v rámci naší župy. Vznikaly nové oddíly, některé se ukázaly jako životné, jiné, jako například asijské sporty nebo lyžování, jako životné méně. S postupem času, jak stará garda ztrácela energii a společenský vývoj nastolil úplně nové podmínky pro sport a tělovýchovu, se snažila naše jednota přizpůsobit hektické době a úvahy, jak naložit se sokolovnou, vyústily v prodej budovy městu. Byl to pozitivní krok, sloužící ku prospěchu obce, členů sokola i občanů města.

V roce 2015 se sešla celá řada významných letopočtů, mezi ty „naše“ patří rok 1935 - tedy 80 let od otevření nové sokolovny. I proto zadal výbor naší jednoty zpracování komplexních dějin litovelského Sokola univerzitním historikům - výpravná publikace by mohla v roce 2016 spatřit světlo světa.

Kontakt

Tělocvičná jednota SOKOL Litovel
Opletalova 341/2
784 01 Litovel
Mapa